Czy kryzys wieku średniego może wprowadzić pozytywną odmianę w życiu?

Kształtowanie obrazu samego siebie to proces bazujący na serii życiowych doświadczeń i dokonań. Liczą się zarówno sukcesy, jak też porażki. Osiągnięcia i niespełnione marzenia. W pewnym okresie życia przychodzi czas na bilans. Jeśli przynosi on niezbyt pozytywne refleksje może dojść do sytuacji psychicznego kryzysu. Czy można sobie jakoś z tym radzić?

Self Concept – czyli jaki jestem?

Obraz samego siebie powstaje w wyniku własnych przemyśleń oraz informacji zwrotnych uzyskanych od osób z bliskiego otoczenia. Ne zawsze te spostrzeżenia pokrywają się ze sobą. Nadmiernie rozbudowane ego nie pozwala na obiektywną ocenę swojego postępowania oraz na przyjmowanie ze spokojem opinii krytycznych. Osoby dojrzałe o bardziej refleksyjnej naturze mogą z kolei być silniej uwrażliwione na zewnętrzne opinie. Jeśli nie są w stanie poradzić sobie z tym zdarza się im popaść w kryzys wieku średniego. To stan dyskomfortu psychicznego, któremu mogą towarzyszyć takie objawy jak:

  • poczucie braku zrozumienia i akceptacji,
  • ogólne przygnębienie,
  • stany depresyjne,
  • zniechęcenie do podejmowania nowych zadań.

Czasem kryzys wieku średniego ma związek z piętrzącymi się niepowodzeniami w życiu zawodowym lub rodzinnym. Wpływają one szczególnie niepozytywnie na myślenie o swoich możliwościach. Przypisywanie winy za porażki wyłącznie sobie prowadzi do znacznego obniżenia samooceny.

Czas zrealizować swoje marzenia?

Proza życia czasem staje się trudna do zniesienia dla osób prowadzących ustabilizowane życie. Często kryzys wieku średniego objawia się u nich w całkiem odmienny sposób. Przywołują z pamięci swoje dawne plany i marzenia, które nie miały szansy się zrealizować. Jednocześnie zdają sobie sprawę z upływu czasu, który można by wykorzystać w bardziej atrakcyjny sposób. W takich przypadkach kryzys wieku średniego ma działanie mobilizujące, a zatem pozytywne. Oczywiście pod warunkiem, że podejmowane będą racjonalne decyzje. Dobrą odmianą jest zajęcie się jakimś dawnym hobby, na które zawsze brakowało czasu. Mogą to być podróże, fotografia artystyczna, malarstwo sztalugowe w plenerze albo nauka tańca towarzyskiego.

Wsparcie psychologiczne – czy potrzebne?

Niezależnie od tego jak objawia się kryzys wieku średniego warto odbyć konsultację z psychologiem. Pozwoli to na skonfrontowanie swoich poglądów z opinią profesjonalisty. W razie potrzeby psycholog pomoże przeformułować myślenie na bardziej pozytywne lub wskaże rozmaite techniki zachowania asertywnego. Dzięki temu osoba wspomagana znajdzie drogę do samorealizacji, co jest warunkiem poprawy jakości życia.