Rola badania słuchu w przebiegu rozwoju i edukacji dziecka

Rozwój mowy u dzieci przebiega w różnym tempie. Jest to uzależnione od indywidualnych cech psychofizycznych dziecka oraz od warunków środowiskowych. Są jednak przypadki, w których można zaobserwować wyraźne opóźnienia w kształtowaniu się sprawności językowej. Jakie mogą być tego przyczyny?

Od czego zależy rozwój mowy?

U podstaw tego procesu leży mechanizm naśladownictwa. Dziecko powtarza dźwięki docierające do niego z otoczenia. Początkowo są to samogłoski, zdolność do generowania spółgłosek pojawia się nieco później. Warunkiem rozwoju mowy jest prawidłowe odbieranie bodźców słuchowych. Jeśli rodzice zauważą, że niemowlę nie reaguje na ich głos lub na stukot grzechotki, konieczne jest badanie słuchu. Pozwoli to określić jaki jest stopień zaburzenia.

Potrzebna jest dokładna diagnoza

Ubytek lub brak słuchu może być spowodowany czynnikami genetycznymi, chorobami matki gdy dziecko było w okresie płodowym albo przebyta przez nie infekcja uszu. Dokładne badanie słuchu jest niezbędne do rozpoznania w jakim zakresie dziecko jest w stanie odbierać i rozróżniać dźwięki. Na tej podstawie dobiera się metody leczenia lub kompensacji ukierunkowanej na wyrównywanie niedoborów rozwojowych. Precyzyjna diagnoza wykonywana jest w pracowni audiologicznej za pomocą specjalistycznej aparatury. Finalnie powstaje audiogram określający próg słyszenia oraz percepcję tonów o różnej częstotliwości. Wykres na audiogramie ukazuje sposób odbierania różnego typu bodźców akustycznych. Więcej informacji na ten temat przeczytasz na stronie geers.pl.

Celowość badań

Praktyka wskazuje, że najlepsze efekty rehabilitacji są wtedy, gdy badanie słuchu zostaje przeprowadzone w jak najwcześniejszym okresie życia. Umożliwia to podjęcie odpowiednich działań takich jak:

  • stymulowanie słuchu metodami tradycyjnymi,
  • kompensację w formie treningu polisensorycznego,
  • użycie wzmacniacza dźwięku,
  • zastosowanie aparatu słuchowego,
  • wszczepienie implantu ślimakowego.

Każda z tych metod prowadzi do ulepszenia komunikacji dziecka z otoczeniem, a co za tym idzie poprawy jakości jego życia. Przeczytaj także badanie słuchu u dziecka.

Słuch a nauka szkolna

Niedobór słuchu jest przeszkodą w rozwoju mowy, rozumieniu treści wypowiedzi słownych, zastosowaniu poprawnej artykulacji, poszerzeniu zasobu słownictwa, nauce języków obcych. Jeśli u dziecka pojawiają się uogólnione niepowodzenia szkolne warto przeprowadzić u niego kompleksowe badanie słuchu. Pozwoli to stwierdzić, czy trudności w nauce wynikają z przyczyn pozaintelektualnych. Jeśli tak, to w takich przypadkach możliwe jest wdrożenie odpowiednich form reedukacji lub terapii logopedycznej.