Wymiana instalacji elektrycznej czy tylko modernizacja?

Dobrze wykonana instalacja elektryczna powinna mieć dwudziestoletnią żywotność. Przy projektowaniu budynków w latach 50, czy nawet 70, nie uwzględniono tak dużych poborów prądu, jak ma to miejsce w dzisiejszych czasach. Urządzeń elektrycznych było znacznie mniej i nie było potrzeby, chociażby montowania wielu gniazdek elektrycznych. Jak zatem sprawdzić czy instalacja elektryczna nie jest wadliwa i w pełni bezpieczna?

Oznaki starzenia się instalacji elektrycznej

Nieruchomości z ostatnich dekad ubiegłego wieku, mogą się cieszyć jeszcze nie najgorszą siecią przewodów elektrycznych. Zazwyczaj w takich budynkach wystarczy modernizacja istniejącej infrastruktury i zaopatrzenie w dodatkowe artykuły elektryczne. Nieco gorzej wygląda to w starszych kwaterach, gdzie zaniedbana instalacja elektryczna może powodować jej zużycie i awaryjność. O przestarzałej sieci, mogą świadczyć m.in.:

  • aluminiowe przewody,
  • bezpieczniki topikowe na tablicy rozdzielczej,
  • gniazdka bez uziemienia.

Jak poznać, że instalacja jest wadliwa?

Do najczęstszych objawów przeciążonej sieci elektrycznej można zaliczyć wszelkiego typu spięcia, zwarcia czy wybijanie korków. Najczęściej do tego typu sytuacji dochodzi jak włączymy kilka energochłonnych sprzętów naraz. To, czy instalacja jest poważnie przeciążona i wymaga natychmiastowego przeglądu, można wywnioskować poprzez zaistnienie następujących sytuacji:

  • częste zaniki prądu niespowodowane innymi zewnętrznymi przyczynami,
  • niemożność korzystania z wielu sprzętów elektrycznych jednocześnie,
  • jeżeli twoje gniazdko dymi, albo słychać w nim skwierczenie.

Remont instalacji – od czego zacząć?

Wymiana lub modernizacja sieci elektrycznej wiąże się ze sporymi kosztami, dlatego warto dobrze się przygotować przed rozpoczęciem prac. Całkowita przebudowa istniejącej instalacji, wiąże się z kuciem ścian i zakupem niezbędnych artykułów elektrycznych. Zakres prac jest rozległy i każde przedsięwzięcie najlepiej omówić zawczasu z ekipą remontową. Najważniejsze aspekty, na które warto zwrócić uwagę powinny dotyczyć:

  • ilości i rodzaju urządzeń elektrycznych. Czy zaistnieje konieczność zmiany umowy z dostawcą energii,
  • liczba i umiejscowienie gniazd i łączników oświetleniowych,
  • gdzie będą rozmieszczone poszczególne sprzęty RTV i AGD,
  • czy mamy w planach montaż markiz, rolet albo innych urządzeń wymagających dostępu do zasilania np. na balkonie.

Nawet drobne prace remontowe w zakresie modernizacji istniejącej sieci elektrycznej, mogą wiązać się z wymianą gniazd i łączników. Trzeba się dodatkowo liczyć z tym, że koszt instalacji tzw. punktu elektrycznego wynosi ok. 50 zł. Przy dużych inwestycjach rozliczenia wyglądają nieco inaczej. Warto też umówić się z elektrykiem, żeby we własnym zakresie zaopatrywał się w artykuły elektryczne.