Komfortowe i tanie w użyciu pompy ciepła

W każdym domu potrzebne jest ciepło, które służy do ogrzewania oraz zapewnienia ciepłej wody użytkowej. Ma to szczególne znaczenie zimą, gdy temperatura spada poniżej zera. W okresie letnim trzeba zapewnić sobie odpowiednie chłodzenie. Coraz wyższe temperatury powodują, że popularne stają się pompy ciepła. Pozwalają na zachowanie optymalnej temperatury, niezależnie od pory roku. Dodatkowo ich koszt nie jest wysoki, dlatego są to urządzenia możliwe do zastosowania w każdym domu.

Nowoczesne ogrzewanie

Należy zwrócić uwagę, że pompa ciepła działa inaczej niż tradycyjne systemy grzewcze. Nie wytwarza ciepła, lecz pozyskuje je z otoczenia, a następnie przetwarza w sposób zapewniający konkretne potrzeby. Dzięki temu możliwe jest schłodzenie powietrza napływającego z zewnątrz, a odebraną energię wykorzystać do podgrzania wody wykorzystywanego do centralnego ogrzewania.

Aby takie działanie było możliwe, pompa ciepła musi posiadać sprężarkę. Jest ona zasilana energią elektryczną. Podobny mechanizm jest używany w lodówkach i klimatyzatorach. W lodówce ciepło z produktów umieszczonych we wnętrzu jest oddawane do otoczenia. To dlatego zamontowany z tyłu skraplacz z czasem staje się ciepły. Pompa ciepła może zarówno sprężać, jak i rozprężać czynnik chłodniczy, czyli gaz o niskiej temperaturze parowania. Pozwala to pobierać ciepło z otoczenia, a następnie przekazywać je do instalacji grzewczej.

Różne źródła ciepła

W celu wybrania najlepszej pompy ciepła do naszego domu należy zastanowić się, skąd urządzenie ma pobierać ciepło. Może być to grunt, woda lub powietrze. Najczęściej stosowane są pompy uzyskujące ciepło z gruntu i wody. Umożliwia to ogrzewanie budynku nawet w okresie zimowym przy bardzo niskich temperaturach panujących na zewnątrz. Pompy wykorzystujące powietrze są mniej popularne, ale coraz większa grupa osób decyduje się na ich użycie. Co prawda urządzenia te muszą współdziałać z dodatkowym źródłem ciepła, ale za to ich instalacja jest tańsza i mniej problematyczna.

Wydajność i bezpieczeństwo

W przypadku pozyskiwania ciepła z powietrza zewnętrznego pompa ciepła zasysa powietrze, schładza w parowniku, a następnie ponownie odprowadza na zewnątrz. Nowoczesne pompy są w stanie działać efektywnie nawet przy temperaturze dochodzącej do -20 stopni Celsjusza. Niestety w takich warunkach może być konieczne podgrzewanie wody służącej do grzania, aby uzyskać odpowiednią temperaturę. Można to osiągnąć za pomocą kotła gazowego lub grzałki elektrycznej. Przy montażu pompy wykorzystującej powietrze należy także zwrócić uwagę na odpowiednie ukierunkowanie strumienia odprowadzanego ciepła. Nie może on stanowić zagrożenia dla sąsiadujących domów.

Pompy ciepła są doskonałym rozwiązaniem zapewniającym niskie koszty ogrzewania. Właściwie zaprojektowana i zamontowana pompa może pracować bezawaryjnie nawet przez kilkadziesiąt lat. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie komfortowego systemu grzewczego, który nie będzie wrażliwy na zmiany cen tradycyjnych paliw.